ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

วิศวกรรมศาสตร์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ศิลปศาสตร์ประยุกต์

บริหารธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Academic Services Division

King Mongkut's University of Tectnology North Bangkok

For non-graduate / to obtain unofficial transcripts for review:

 • Make this request in-person at the Registrar’s Office service counter, or download it from the web site.
 • Fill in the form, total numbers of copies requires. Indicate you are non-graduating student.
 • Submit the transcript request.
 • Payment for fees must be paid.

Filing requirements

For students who have graduated:

 • Get the form at Office of the Registrar. The form can also be downloaded.
 • Complete the Transcript Request Form. Fill it in completely with number of issues requested, semester and year of Graduation.
 • Obtain verification from these academic institutions: student’s Department; Central Library (all graduates); and the Graduate College (all those who have completed their graduate program)
 • Submit your transcript request form with payment for processing.
 • For graduates who were conferred from semester 2/2542 onwards, a one-inch photo for each official academic transcript, and an additional photo  must be prepared. 
 • Those who graduated in 2/2542 and backwards, 1 one-inch photo is requested.
 • Those who graduated between the academic year 2536-1/2542, no photo is needed.
 • Exit clearance  process does not apply to those who have obtained an official academic

For termination/ resignation

 • Get the form at Office of the Registrar. The form can also be downloaded.  
 • Complete the Transcript Request Form. Specify number of issues requested.
 • Obtain verification from these academic institutions: student’s Department; Central Library; and the Graduate College (those taking a graduate degree program)
 • A one-inch photo for each transcript requested.
 • Exit clearance process does not apply to those who have obtained an official academic

For thai transcription / translation

 • Submit your transcript request form with payment for processing. Third- party internal verification  is not required.

Filing requirements  

For translation of academic transcripts

 • Applicants must have graduated from their studies and received their complete undergraduate/ graduate transcript.
 • A complete transcript is required for applicants who have already completed an undergraduate degree
 • For applicants who have completed a thesis-based graduate program, the official defense result and a transcript must be submitted.
 • Recent photographs (taken within the last 6 months) must be attached. Write your full name and department on the backside of your photos.
 • Documents where processing workflow time exceed 3 days are those requiring Dean signature verification and authorization. 
 • Transcripts can be requested upon official result release for each semester.
 • You should collect the document within 90 days. Otherwise you have to resubmit the filing.
 • To obtain official transcripts In-Person from the Registrar’s Office, you must present  a collection slip and student/ national ID card.

Transcript collection  by proxy authorization

              If the transcript is going to be picked- up by proxy, you will need to fill out a  proxy authorization form (the form can be downloaded).  Proxy must submit the collection slip, a copy of the proxy’s photo ID and   student photo ID, along with  the authorization letter.

Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science, KMUTNB

Applied statistics and data analytics (master degree), course name, english : master of science program in applied statistics and data analytics, course structure, plan a type a 2 (thesis), regular term, 2-year undergraduate course.

Total course 36 credits

Required courses 21 credits

Compulsory course 9 credits

Thesis 12 credits

Elective courses 12 credits

General Elective courses 3 credits

Monday – Friday, office hours 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

25,000 Baht/Semester

Plan B (Master Project), Special Section

Required courses 15 credits.

Master Project 6 credits

Elective courses 21 credits

General Elective courses 9 credits

Evening: Monday – Friday from 18.00 – 21.00

 • Saturday-Sunday: Saturday-Sunday, 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

35,000 Baht/Semester

Sample Course

Required courses.

040545108 Advanced Statistical Method

040545109 Theory of Probability

Elective Courses

040545221 Statistical Forecasting and Data Analytics

040545222 Survey Design and Data Analysis

040545401 Statistical Quality Control

Career Opportunities after Graduation

Statistician

Plan and Policy Analyst

Quality Control Officer

Department of Applied Statistics, The Faculty of Applied Science

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok, THAILAND 10800

 • +66-2-555-2000 Ext. 4903

IMAGES

 1. Final Presentation Thesis KMUTNB by 01000100 01000100 on Prezi

  thesis.grad.kmutnb

 2. Fillable Online grad kmutnb ac Application for Thesis Progress

  thesis.grad.kmutnb

 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  thesis.grad.kmutnb

 4. บัณฑิตวิทยาลัย

  thesis.grad.kmutnb

 5. รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ

  thesis.grad.kmutnb

 6. 23 thesis outline pdf

  thesis.grad.kmutnb

VIDEO

 1. Lancia Thesis Promo Video

 2. Three Minute Thesis Competition (3MT®)

 3. Three Minute Thesis (3MT)

 4. The late stages of a PhD SUCK

 5. Grad School Advice

 6. Choosing a Thesis Advisor: Step 1

COMMENTS

 1. งานวิทยานิพนธ์

  สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ : -29132500-24 # 2406-2408,2411-2412,2416,2418-2422 Email : [email protected]@kmutnb.ac.th

 2. Login

  ระบบติดตามคำร้องและประมวลผลนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

 3. บัณฑิตวิทยาลัย

  บัณฑิตวิทยาลัย คือหน่วยงานที่ช่วยผลักดัน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีความเป็นเลิศด้วยการบริหารที่ ...

 4. บัณฑิตวิทยาลัย

  บัณฑิตวิทยาลัย คือหน่วยงานที่ช่วยผลักดัน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีความเป็นเลิศด้วยการบริหารที่ ...

 5. บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 6. INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM King Mongkut's

  INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM Office of Information Technology Administration for Educational Development, Ministry of Higher Education Science Research and Innovation.

 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนน ...

 8. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 9. งานวิทยานิพนธ์

  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก: หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ แบบ 2.1

 10. งานวิทยานิพนธ์

  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท: หลักสูตร : หลักสูตร ...

 11. PDF DOCTORAL STUDY OVERALL PROCESS FLOW (Plan 1.1 Starting 2021)

  The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand Phone: +66 2 555 2000 Ext 2931 Fax: +66 2 555 2937 www.tggs.kmutnb.ac.th, [email protected] TGGS - Academic Affairs 3/6

 12. Transcript

  Applicants must have graduated from their studies and received their complete undergraduate/ graduate transcript. A complete transcript is required for applicants who have already completed an undergraduate degree; For applicants who have completed a thesis-based graduate program, the official defense result and a transcript must be submitted.

 13. Department of Information Technology

  Graduate degree programs will focus on research oriented to applications. Information Technology program focuses on providing students with knowledge and practical skills about artificial intelligence, data mining,big data analysis for business decisions,planning and management, information technology strategies. ... 36 Credits (Thesis) Weekday ...

 14. Forms & Downloads

  PDF. TG 71-TGGS Request Form for Internship Application and Delivery Letter. PDF. KMUTNB Permission Request Form_Internship Outside University_AutoForm_2021. During COVID-19. PDF. TG 73-TGGS Request Form for Internship Report Submission and Access Restriction. PDF. TG 74-TGGS Request Form for Internship Exception.

 15. Master Thesis

  Master Thesis. Prerequisite: Department Permission Based on the research project specification document from their internship, students will complete their project and submit their thesis according to TGGS and MESD guidelines. In exceptional cases, the students may not be able to conduct a research project that emerges from their internship.

 16. รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ

  ขั้นตอนการสมัคร. ลงทะเบียนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เพื่อยอมรับเงื่อนไขสมัครเข้าศึกษาต่อ. กรอกข้อมูลใบสมัครทาง INTERNET ให้ ...

 17. Graduation

  Contact. The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang. Bangsue, Bangkok 10800, Thailand. Tel : +66 2 555 2000 ext. 2926. Fax : +66 2 555 2937.

 18. Research EAT.KMUTNB

  KMUTNB Innovation Awards 2023 ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 19. Applied Statistics and Data Analytics (Master Degree)

  Plan A Type A 2 (Thesis), Regular Term 2-Year Undergraduate Course. Total course 36 credits. Required courses 21 credits. Compulsory course 9 credits. Thesis 12 credits. Elective courses 12 credits. Elective courses 12 credits. General Elective courses 3 credits. Study Time. Monday - Friday, office hours 9:00 a.m. - 4:00 p.m. Expenses ...

 20. PDF G.001 Thesis Proposal and Advisor Confirmation KMUTNB

  Thesis Proposal and Advisor Confirmation G.001 Graduate College KMUTNB Date Subject Thesis Proposal and Advisor Confirmation To Dean of Graduate College Name (Mr., Mrs., Miss) ID.No. _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ Degree level Doctoral Normal Special Plan Period Campus Bangkok Prajinburi Rayong Master Normal Special Plan Period Campus Bangkok ...

 21. PDF Thesis/ Dissertation Preparation Manual

  In case where the revision of the thesis is not significant, but is time-consuming, the thesis committee may allow the student to submit the thesis later than 30 days but no later than 60 days. Otherwise, the student might need to have the defense again. Graduate School will issue the letter confirming the graduation and the transcript for the

 22. PDF G.009 Graduation Approval Graduate College

  1. The student must correct the format and submit the completed thesis/dissertation to the Graduate College within 30 days after Graduate College received the first thesis/dissertation draft. 2. The student must submit the completed master project to his/her department then the department head must sign the G.009 and return it to the Graduate ...

 23. PDF G.006 Corrected Thesis Proposal Graduate College

  Corrected Thesis Proposal G.006 Graduate College KMUTNB Date Subject Corrected Thesis Proposal To Dean of Graduate College Name (Mr., Mrs., Miss) ID.No. _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ Degree level Doctoral Normal Special Plan Period Campus Bangkok Prajinburi Rayong Master Normal Special Plan Period Campus Bangkok Prajinburi Rayong ...