sexual abuse essay tagalog

 • Healthy Relationships
 • Signs of a healthy relationship
 • Warning signs of an unhealthy relationship
 • Domestic, family and sexual violence
 • Sexual violence
 • Domestic and family violence
 • Children and young people
 • Financial abuse
 • Image-based abuse
 • Legal abuse
 • Physical abuse
 • Psychological abuse
 • Reproductive abuse
 • Social abuse
 • Spiritual abuse
 • Stalking and monitoring
 • Support and resources
 • Mental health
 • Paid family and domestic violence leave
 • Promoting 1800RESPECT
 • Safety apps for mobile phones
 • Safety planning
 • Supporting someone
 • Technology and safety
 • Telephone and online counselling - what to expect
 • Using violence
 • Violence and the law
 • For professionals
 • All past webinars
 • Case studies and articles
 • Inclusive practice
 • Introduction to responding
 • Leadership and management
 • Resources and tools
 • Training and professional development
 • Work-induced stress and trauma
 • Find Services
 • About the 1800RESPECT Service Directory
 • Services overview

Ano ang seksuwal na panghahalay (sexual assault)?

Ang pag-unawa sa seksuwal na panghahalay ay makakatulong sa aming tumugon.

Ang iyong mga karapatan at opsiyon makalipas ang isang pag-atakeng sekswal

1800RESPECT

Ang seksuwal na panghahalay ay  anumang seksuwal o ginawang seksuwal (sexualized) na kilos na magreresulta upang ang isang tao ay makaramdam na hindi siya komportable, nasisindak o natatakot siya. Ito ay isang kilos na hindi inakit o pinili ng isang tao.

Ang seksuwal na panghahalay ay isang pagkakanulo ng tiwala at pagkakaila sa karapatan na mayroon ang bawat tao upang magpasiya tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan. Ang seksuwal na panghahalay ay isang pang-aabuso ng karapatan at kapangyarihan.

Ang seksuwal na panghahalay ay maaaring isagawa sa mga taong nasa wastong gulang at mga bata, babae, at lalaki, at mga taong iba't iba ang pinaggagalingan.

Ang seksuwal na panghahalay ay maaari ring tawagin bilang seksuwal na pang-aabuso o seksuwal na karahasan. Ang mga salitang ginagamit upang ilarawan ang seksuwal na panghahalay, kagaya ng panggagahasa at seksuwal na pang-aabuso, ay parehong may pangkalahatang kahulugan kapag ginagamit sa pang-araw-araw na pag-uusap at isang partikular na kahulugan kapag ginagamit upang ilarawan ang partikular na mga kriminal na seksuwal na pagkakasala (criminal sexual offense). Sa website na ito, ginagamit namin ang mga salita sa pangkalahatang paraan at upang magbigay ng pangkalahatang impormasyon lamang.

Kung sa tingin mo na ginawa ang isang kriminal na seksuwal na pagkakasala at gusto mong magreklamo, maaaring naisin mong humiling ng karagdagang payo. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagkontak sa  serbisyo para sa seksuwal na panghahalay sa iyong lugar [sa Ingles] , sa pulis, iyong doktor o isang pribadong abogado. Maaaring isang salik (factor) ang oras at ang mga serbisyong ito ay makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga karapatan at mga opsiyon.

Nangyayari ang seksuwal na panghahalay sa maraming anyo

Ang pag-unawa kung ano ang seksuwal na panghahalay ay tumutulong sa amin upang tumugon kapag binunyag ng isang kaibigan, miyembro ng pamilya o kliyente na sila ay hinalay. Ang sumusunod na listahan ay ilang mga halimbawa ng seksuwal na panghahalay:

Seksuwal na panliligalig.

Hindi gustong paghipo o paghalik.

Pinuwersa o pinilit na mga seksuwal na aktibidad o mga aktibidad na kaugnay sa pagtatalik, kabilang ang mga aktibidad na nagsasangkot ng karahasan o pananakit.

Paglalantad ng mga ari katulad ng 'flashing'.

Paniniktik (stalking)

Pinapanood ng isang tao na wala ang iyong pahintulot kapag ikaw ay nakahubad o nagsasagawa ng mga seksuwal na aktibidad.

Ang pagpapaskil ng mga seksuwal na imahe sa Internet nang wala ang iyong pagsang-ayon.

Pinuwersa o pinilit ng isang tao na manood o sumali sa pornograpiya.

Pag-spike ng mga inumin, o paggamit ng mga droga o alkohol, upang mabawasan o pahinain ang kakayahan ng isang tao na gumawa ng mga pagpipilian tungkol sa pakikipagtalik o seksuwal na aktibidad.

Pakikipagtalik sa isang taong tulog, o labis na apektado ng alkohol at/o iba pang mga gamot.

Malaswa o nagpapahiwatig ng kahalayang mga biro, kuwento o pagpapakita ng mga ginawang seksuwal na mga litrato, bilang bahagi ng isang pattern ng namimilit, nananakot o mapagsamantalang pag-uugali.

Panggagahasa (ang pagtagos ng anumang butas gamit ang anumang bagay)

Ang 'pag-groom" ng isang bata o taong mahina upang makisali sa mga seksuwal na aktibidad ng anumang uri.

Anumang seksuwal na kilos kasama ng isang bata.

Ang seksuwal na panghahalay ay hindi pareho ng seksuwal na pagpapahayag. Ang seksuwal na panghahalay ay isang hindi gustong mga seksuwal na pag-uugali o kilos na gumagamit ng pananakot, pamimilit, o puwersa upang gamitin ang kapangyarihan o ipagkaila ang karapatan ng isang tao upang pumili. Ang seksuwal na panghahalay o pang-aabuso ay maaaring isang beses na pangyayari, o bahagi ng isang pattern ng karahasan. Ito ay may isang hanay ng mga epekto, kabilang ang pisikal, emosyonal at sikolohikal na mga epekto.

Mga katotohanan tungkol sa seksuwal na panghahalay

Naririto ang ilang mahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa seksuwal na panghahalay:

Karamihan sa mga seksuwal na panghahalay ay isinasagawa ng mga lalaki laban sa mga babae at mga bata.

Nakakaranas rin ang mga lalaki ng seksuwal na panghahalay; na karamihang isinasagawa ng iba pang mga lalaki.

Karamihan sa mga taong nakakaranas ng seksuwal na panghahalay ay kilala, o nakilala kamakailan lang, ang tagagawa ng panghahalay.

Ang ilang mga kilos ng seksuwal na panghahalay ay mga kriminal na pagkakasala (criminal offense) rin.

Ang pag-ulat sa pulis ay maaaring isang mahirap na desisyon. Ang mga limitasyon ng ating sistema ng hustisya, at ang paraan kung paano kinokolekta ang ebidensiya ay maaaring nakakatakot harapin.

Ang reaksiyon ng mga taong nakakaranas ng seksuwal na panghahalay ay maaaring iba-iba, paminsan-minsan mayroon silang matinding emosyon, paminsan-minsan umuurong sila. Ang pag-unawa sa trauma ng karahasan sa pagitan ng mga tao ay makakatulong sa ating tumugon sa angkop sa paraan.

Ang seksuwal na panghahalay ay isang pang-aabuso ng mga kawalan ng balanse ng kapangyarihan na umiiral sa lipunan. 

 • Karamihan sa mga seksuwal na panghahalay ay hindi iniuulat sa pulis.

Ang mga epekto ng seksuwal na panghahalay

Ang karahasan sa pagitan ng mga tao, katulad ng seksuwal na panghahalay, ay kabilang sa pinakatraumatikong pangyayari na mararanasan ng isang tao. Ang pagtugon sa mga agarang pangangailangan ng biktima/nakaligtas sa pamamagitan ng paniniwala sa kanila at pagtrato nito nang seryoso, ay makakatulong upang mabawasan ang karagdagang pinsala. Ang pagpapatuloy sa pagsuporta sa mga tao habang gumagaling sila ay napakamahalaga rin, at mahalagang gawin ito sa sarili nilang paraan at sa sarili nilang panahon.

Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon sa pagsuporta sa biktima/nakaligtas, tingnan ang pahina ng  Paano susuportahan ang isang taong nakaranas ng seksuwal na panghahalay .

Paano ko susuportahan ang isang taong nakakaranas ng seksuwal na panghahalay?

Karaniwan ang seksuwal na panghahalay – humigit-kumulang isa sa limang babae ay makakaranas ng seksuwal na panghahalay. May mga praktikal na bagay na magagawa mo upang makatulong.

Developed with:  Victorian Centres Against Sexual Assault

 • News and media

Funded by the Australian Government Department of Social Services (DSS). © 2023 Australian Government or Telstra Health Pty Ltd

logo en 60 150

 • Background and Mission
 • Achievements
 • Legislation and Public Policy
 • Legal Representation
 • Code of Ethics for Non-Offensive Media Coverage
 • Preventing Sexual Abuse Amongst Women Dealing with Psycho-social Disabilities
 • The "Gold Standard" for the Prevention of Sexual Harassment in the Workplace
 • Creating a Safe Space, Free from Sexual Violence in the Israeli Scouts
 • ARCCI Staff and Board
 • Organizational Transparency
 • Benefactors
 • Emergency Hotline
 • Assistance, Guidance and Accompaniment Throughout the Criminal Process
 • Support Groups
 • Educational Workshops
 • The Prevention of Sexual Harassment in the Workplace
 • Professional Training
 • Tel Aviv Sexual Assault Crisis Center
 • Ta'ir Sexual Assault Crisis Center

What is sexual abuse?

 • General Statistics
 • ARCCI Statistics
 • Rape Crisis Centers
 • Initial Medical Assistance
 • Legal Proceedings (Criminal & Civil)
 • Social Security Compensation
 • Emotional & Therapeutic Support & Treatment
 • Abuse of Children
 • Sexual Assault of Men and Boys

Emergency hotline for victims of sexual assault

1202: Women | 1203: Men

04-6566813: Arab Women | 02-6730002: Religious Women | 02-5328000: Religious Men Open for calls 24 hours a day 7 days a week הנגשת מרכזי הסיוע: לחצו לפרטים

Sexual abuse is sexual behavior or a sexual act forced upon a woman, man or child without their consent. Sexual abuse includes abuse of a woman, man or child by a man, woman or child.

Sexual abuse is an act of violence which the attacker uses against someone they perceive as weaker than them. It does not come from an uncontrollable sex drive, but is a crime committed deliberately with the goal of controlling and humiliating the victim.

Most victims of sexual violence are women – a fact that reflects their social stance even today, in the 21st century, as inferior to men. Sexual violence is another means of oppressing women in a patriarchal society.

Sexual violence is a social phenomenon that exists in every society that accepts aggressive behavior and gender inequality, and Israel is among them. Thousands of women turn to the rape crisis centers for help after an attack, and the statistics show that 1 in 3 women will be sexually abused during their lifetime.

Types of Sexual Assault

 • Sexual assault – a term including all sexual offenses. Any action or statement with a sexual nature and done without consent from both sides.
 • Rape – insertion of a bodily organ or an object into the sex organ of a woman without her consent.
 • Sodomy – insertion of a bodily organ or an object into a person's anus or mouth without their consent.
 • Attempted rape – attempted insertion of a bodily organ or an object into the sex organ of a woman without her consent.
 • Gang rape – rape carried out by more than one attacker.
 • Serial rape – repeated incidents of rape carried out by the same attacker over an extended period of time.
 • Incest – Sexual abuse or assault at the hands of a family member.

For full legal definitions of types of sexual assault, see the penal code from 1977

Types of Sexual Harassment

 • Extortion when the act the person required to perform is of a sexual nature.
 • An indecent act, i.e. an act performed to cause humiliation, stimulation or sexual satisfaction.
 • Repeated propositions that are of a sexual nature addressed to a person who has previously demonstrated to the harasser that they are not interested in said propositions.
 • Repeated remarks relating to the person's sexuality when that person has already shown the harasser that they are not interested in said remarks.
 • Degrading or humiliating remarks relating to a person's sex or sexuality, including their sexual orientation.
 • Publishing a picture, video or recording of someone focusing on their sexuality for the purpose of humiliating or degrading the person without their consent.
 • Propositions or remarks of a sexual nature when the harasser is aware that their target is not interested due to circumstances of exploiting a working relationship, dependency and other services.

Sexual Harassment in the Workplace

In every workplace that employs more than ten workers, the employer by law is responsible for the prevention of sexual harassment. If there were incidents of sexual harassment in the work place or maltreatment in connection to sexual harassment, you may turn to your supervisor and submit a report, which will be handled through disciplinary action according to your work place's policies regarding sexual harassment.

You may, instead or in addition, file a report with the police or take civil action in labor court.

 • Espace parrainage

Association CAMELEON

Context in the Philippines

On the field.

In 1990, the Philippines approved the International Convention on the Rights of Child (UNCRC) and adopted several laws about the protection and promotion of Human Rights. However, despite a legal environment conducive to the implementation of public policies, their enforcement takes a long time and remains uneven, hence the emergency to implement field actions of prevention, protection and rehabilitation. This is what CAMELEON has been doing for more than 20 years in the province of Iloilo, on Panay Island, in Western Visayas, or in the Philippines in general.

sexual abuse essay tagalog

IMAGES

 1. Sexual intercourse between Filipina and man

  sexual abuse essay tagalog

 2. Filipino Children and Adolescents’ Stories of Sexual Abuse: Narrative

  sexual abuse essay tagalog

 3. Mga Patakaran Sa Paghawak

  sexual abuse essay tagalog

 4. Rape culture: When Society Normalizes Sexual Violence

  sexual abuse essay tagalog

 5. Anti-Sexual Harassment Act

  sexual abuse essay tagalog

 6. Philippine Journal of Child Sexual Abuse

  sexual abuse essay tagalog

VIDEO

 1. 'Worst case is dismissal': Verbal abuse ng guro sa CamNorte, iniimbestigahan

 2. RAPE

 3. Preventing Child Abuse

 4. Psychological Abuse of an Unnamed Wife

 5. DZMM TeleRadyo: Pari timbog sa tangkang pang-aabuso sa dalagita

 6. 'Amid prevalence of online sexual abuse of children, parents must brush up on internet use'

COMMENTS

 1. Was Frances Burt a Criminal?

  Frances Burt was convicted of several crimes, including kidnapping, extortion, arson, sexual assault, racketeering, welfare fraud and disability fraud. She fostered children, and she both abused and forced them to shoplift for her.

 2. Surviving Child Sexual Abuse

  What is child sexual abuse? Child sexual abuse is any sexual behavior directed toward a child by a person who Child sexual abuse is any sexual behavior directed toward a child by a person who has power over that child. Such behavior always ...

 3. How to Talk With Your Kids About Sexual Abuse

  One of the hardest things about being a parent is living with the knowledge that there are so many potential scenarios or people in the world who could bring harm to our children. One of the scariest and most damaging things that can happen...

 4. Ano ang seksuwal na panghahalay (sexual assault)?

  Ang pag-unawa sa seksuwal na panghahalay ay makakatulong sa aming tumugon. Ang iyong mga karapatan at opsiyon makalipas ang isang pag-atakeng sekswal

 5. Sexual abuse

  Sexual abuse or sex abuse, also referred to as molestation, is abusive sexual behavior by one person upon another. It is often perpetrated using force or by

 6. Pang-aabusong seksuwal

  Ang pang-aabusong sekswal, o kilala rin sa tawag na pangmomolestiya, ay ang pagpilit ng mga hindi kanais-nais na sekswal na pag-uugali ng isang tao sa iba.

 7. Seksuwal na Karahasan at Seksuwal na Panliligalig

  Sexual Violence and Sexual Harassment Student Investigation and Adjudication · Framework for DOE-Covered Conduct of the Policies Applying to Campus Activities

 8. What is sexual abuse?

  Thousands of women turn to the rape crisis centers for help after an attack, and the statistics show that 1 in 3 women will be sexually abused during their

 9. Write a 300 to 500 essay about " Stopping sexual abuse against

  Rape is a common form of sexual assault. It is committed in many situations—on a date, by a friend or an acquaintance, or when you think you are

 10. Pang-aabuso sa Bata

  Child Abuse ...... It Matters You. Pisikal na Pang-aabuso. Physical Abuse. Child Sexual Abuse. Psychological Abuse. Child Neglect. Sekswal na Pang-aabuso sa

 11. Sexual abuse in Female Adolescents Filipino experience final

  This study came from my interest while working as a clinical psychologist in our state s. Research questions which I try to find answer are What

 12. kahulugan ng sexual abuse​

  Answer: Ang seksuwal na panghahalay ay anumang seksuwal o ginawang seksuwal (sexualized) na kilos na magreresulta upang ang isang tao ay

 13. Context in the Philippines

  More than 70% of sexually abused children are between 10 and 18 years old. Among those victims, 20% are under 6 years old. Cases of child sexual abuse are one

 14. Sexual Harassment

  I. Introduction. Sexual harassment is most significantly an appearance of dominance relations. Women. are significantly more susceptible to be victims of